icat

Telefon Nedir ? İcadı ve Özellikleri Nelerdir?


Telefon Nedir ? İcadı ve Özellikleri Nelerdir | Ses dalgalarını, dalgalı elektrik akımı frekanslarına çevirip uzaklara ileten, oralarda yeniden ses dalgalarına dönüştüren elektrikli aygıt. Telefon konuşmayı uzaklara taşıyarak haberleşmeyi sağlar.

Telefondan önce, haber iletimi için megafon (konuşma borusu), sicimli telefon (bir sicimin iki yanına bağlı iki zar, ve telgraf kullanılmıştır. Telefonun ilkeleri 40 yıl öncesinden bilinmekle birlikte ilk kez 1876’da Alexander Graham Bell tarafından icat edilerek patenti alınmıştır.

Bell’in vericisi önünde, konuşulduğu zaman: titreşen bir zar, ardındaki bir demir çubuğu hareket ettirerek manyetik alanı değiştiriyor ve çubuğun etrafındaki telde endükleme akımı oluşturuyordu.

Telefon Nedir? İcadı ve Özellikleri Nelerdir ?

Bu akım, telin öteki ucuna, yani alıcıya iletildiği zaman, orada da manyetik alanı değiştirerek demir çubuğu hareket ettiriyor, çubuğa bağlı zar titreşerek, vericiden gönderilen sesin aynısını alıcıda oluşturuyordu.

Bell, telefonu bulduktan kısa bir süre sonra daha duyarlı bir gönderici gereksinimi doğdu. 1878 yılında Thomas Edison‘un bulduğu karbonlu mikrofon bu gereksinimi karşıladı. Sonra pil ya da akümülatör bataryasından alınan doğru akım ile mikrofon ve alıcı (kulaklık) devreleri birbirine bağlandı.

1878 yılında ABD’de New Havan kentinde ilk kez ticaret haberleri telefonla alınıp verilmeye başlandı. Bunun ardından kent içi telefon sistemleri ABD ve Dünyanın gelişmiş ülkelerinde hızla yayılmaya başladı. Daha sonra teknik gelişmeler, kent dışı (uzak yerler) ile konuşmalar yapılmasına imkan sağladı.

Telefonun İcadı

Telefon Nedir? İcadı ve Özellikleri Nelerdir | Bu arada tek kristalden soğukta çekilmiş bakır teller, kuru çekirdekli yeraltı kabloları, çift telli konuşma devreleri ortaya çıktı. İki teli devreler, eskiden tek telli olarak toprakla tamamlanan ve konuşmaları birbirine karıştıran devrelerin yerini aldı.

Uzaklara giden telli devrelerde bozulmalar, belli aralıklarla konulan yükleme bobinleri yardımı ile Salt Endüktans artırılarak önlendi. Araya konulan ( yineleyiciler ) ya da Amplifikatör‘ler çok uzak yerlerle konuşmayı mümkün kıldı. Günümüzde ise telefon haberleşmelerinde mikrodalga‘lar, radyo-linkler ve yapay uydu‘lar kullanılmaktadır.

Telefon Nedir? İcadı ve Özellikleri Nelerdir |Telefonlar abonelerin kablolarıyla yerel santrallara, bu santrallar da 77ana kablolarla birbirine bağlıdırlar. Ana kablolar, belli yerlerde düğümlenirler, böylece şehirler, hatta uluslararası konuşmalarda değişik yollar seçilerek hızlı bağlantı sağlanabilir.

Otomatik telefonda karşı tarafı aramak için aygıt üzerindeki numaralar çevirilir. Çevirilen her değişik numara karşılığında değişik Uzunlukta bir sinyal gönderilir. Santrala ulaşan bu sinyaller elektromekanik ya da elektronik devre anahtarları yardımı ile konuşulmak istenen tarafın kanalını açar.